Odstřely 2018

Video s odstřely provedenými v roce 2018. Zahrnuje jak odstřely v lomech, tak i na liniových stavbách.