Odstřely za rok 2016

Přehled odstřelů za rok 2016 s malým školením ohledně dodržování předpisů BOZP……..