Služby

Společnost CB Destrukce patří mezi 10 nejvýznamnějších firem zabývajících se kompletním servisem rozpojování hornin v ČR. Firma provádí trhací práce malého a hlavně velkého rozsahu při dobývání surovin v kamenolomech a při výstavbě silnic, dálnic, železnic, liniových staveb a při hloubení stavebních jam.

Firma CB Destrukce zajišťuje pro své zákazníky celou řadu na sebe navazujících služeb: počínaje vrtacími pracemi, primerním odstřelem hornin, sekundárním rozpojováním nadměrných kusů rubaniny, konče nakládkou materiálu a jeho přepravou do technologické linky.

Samozřejmostí je zajištění příslušných legislativních povolení.

V případě potřeby jsme schopni nabídnout speciální výlomové práce bez užití trhavin. Tato technologie je využívána zvláště pro potřeby rychlého rozpojení horniny. Legislativně se nejedná o trhací práce a odpadá povolovací proces.

Dále provozujeme nákup a prodej výbušnin. Každému zákazníkovi se snažíme nabídnout služby tzv. na míru. Od samostatných vrtacích prací, dodávek výbušnin nebo provádění pouze primerních odstřelů až po dodávky rubaniny do drtiče.

Těšíme se mnohaleté důvěře velkých těžařských firem i stavebních společností.

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku   svuv  tu