Odstřely 2018

Video s odstřely provedenými v roce 2018. Zahrnuje jak odstřely v lomech, tak i na liniových stavbách.

Odstřely za rok 2016

Přehled odstřelů za rok 2016 s malým školením ohledně dodržování předpisů BOZP……..

Prezentace 2015

V zatím poslední prezentaci je zachycen kompletní průběh příprav clonového odstřelu od jeho zaměření, přes navrtání až po provedení. Ve druhé části je tradiční sestřih odstřelů provedených v roce 2015.